Bereiden scholen voor op de Cito-toets? | Cito-toets

Bereiden scholen goed voor op de Cito toetsMet de Cito-toets voor de deur is de vraag natuurlijk of scholen hun leerlingen hierop voorbereiden. Op die vraag valt geen eenduidig antwoord te geven. Het is goed om te weten dat er een verschil bestaat tussen de lesstof die scholen aanbieden en de toetsen die het Cito afneemt. De Cito-toets dekt wel alle kerndoelen, en dat is dan ook waar scholen aan moeten voldoen.

 

Cito’s en het leerlingvolgsysteem

De Cito-toets wordt voorafgegaan door het leerlingvolgsysteem (LVS). In het LVS worden alle zogenaamde Cito-toetsen bijgehouden, vanaf groep 1 tot en met groep. Voor de vakken rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat vinden jaarlijks één tot twee toetsen plaats, die gelden als meetmoment. Kinderen scoren hiervoor een A, B, C, D of E (en in sommige, nieuwere gevallen een Romeinse I, II, III, IV of V). Met deze uitslagen is al een kleine indicatie te geven voor de verwachte uitstroom.

 

Methodetoetsen

Anders dan de toetsen van Cito zijn de toetsen uit methodes. Wanneer de kinderen een blok van rekenen, taal of spelling hebben afgerond volgt doorgaans een methodetoets. Hierop wordt gecontroleerd wat de kinderen hebben onthouden en geleerd van de afgenomen lesstof. De toetsen van methodes tellen niet mee in het LVS en ook niet voor het Cito. Deze toetsen dienen slechts om te controleren in hoeverre de lesstof begrepen is.

 

Cito-toetsen oefenen op school

Veel scholen hebben geen tijd om, naast de methodetoetsen, ook de Cito-toetsen te oefenen. Dat gebeurt dan ook nauwelijks. Tevens zien scholen oefenen vaak niet zitten omdat het gaat om het herhalen en automatiseren van vaardigheden die al aangeleerd zijn. Dat is zonde van de tijd. En dat is maar goed ook, want als er tijd zou gaan zitten in het oefenen van de Cito-toets, gaat dat altijd ten koste van effectieve lestijd. En leerlingen hebben, ook in groep 8, nog een aantal vaardigheden te leren.

 

Kerndoelen

Wat wel van belang is voor iedere school is dat er aandacht uitgaat naar de kerndoelen. De kerndoelen zijn de onderwijsdoelen die de regering heeft opgesteld en waar alle leerlingen aan het einde van de basisschool aan moeten voldoen. De kerndoelen komen terug in zowel de methodes als op de Cito-toets en vormen dus een brug tussen die twee. Scholen moeten aan de onderwijsinspectie kunnen verantwoorden hoe zij aan de kerndoelen gewerkt hebben. De keuze voor een bepaalde methode voor rekenen, taal en spelling hangt doorgaans af van de wijze waarop de methode de kerndoelen dekt.

 

Cito-toets oefenen thuis

Wilt u uw kind dus optimaal voorbereiden op de Cito-toets en aangeleerde vaardigheden nog eens ophalen of inoefenen, dan kunt u het beste thuis de Cito-toets oefenen. Op die manier weet u zeker dat uw kind de benodigde oefening krijgt en dat vaardigheden alsnog worden herhaald. Door de Cito-toets thuis te oefenen geeft u uw kind een goede voorbereiding op het maken van de echte Cito-toets in groep 8. Meer weten over de Cito-toets oefenen? Kijk dan in onze webshop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *