De Cito-toets als nieuwe eindtoets oefenen | Cito-toets oefenen

De Cito-toets is een belangrijk moment. De afname is per 2015 verschoven van februari naar april. Dat heeft ermee te maken dat de Cito-toets voorheen niet verplicht was. Nu heeft de overheid echter besloten dat er door iedere leerling in het basisonderwijs verplicht een eindtoets moet worden afgenomen. Dat gebeurt dus in april van groep 8. Hoe is de opbouw van de Cito-toets precies en in hoeverre telt een Cito-toets mee voor het voortgezet onderwijs? Hoe kunt u het beste de Cito-toets oefenen met uw kind en wat is de beste voorbereiding op de Cito-toets?

 

Opbouw Cito-toets

De Cito-toets is niet meer de enige eindtoets die kinderen zouden kunnen maken als ze in groep 8 zitten. Per 2015 heeft de overheid een eindtoets verplicht gesteld, maar het is niet gezegd dat dit de Cito-toets moet zijn. Wel biedt de overheid de Cito-toets als staatstoets aan aan de basisscholen. De meeste scholen maken al gebruik van het leerlingvolgysteem van Cito en kiezen er dus voor om ook de eindtoets van Cito te laten afnemen.

De toets beslaat drie dagen. Gedurende die drie dagen worden ’s ochtends de Cito-toetsen afgenomen.

De kinderen krijgen vragen op het gebied van rekenen en taal. Dat zijn de twee hoofdvakken. Maar er is in die vakken ook ruimte voor studievaardigheden (onder rekenen) en begrijpend lezen, woordenschat, spelling en stellen/ schrijven (onder taal).

De voorbereiding op de Cito-toets verschilt per school. Er zijn scholen die fanatiek inzetten op de Cito-toets en ook methodes aanschaffen die conform de Cito-toets worden gedaan. Maar er zijn ook veel scholen die dat niet doen.

 

VWO havo of vmboAdviesgesprekken middelbaar onderwijs

Ieder kind krijgt in groep 8 een advies voor het voortgezet onderwijs. Een niveau vmbo, havo of vwo wordt door de leerkracht bepaald, vaak in overleg met de directie en de intern begeleider. Tijdens het adviesgesprek krijgen ouders en kind dat advies te horen. Daarmee kunnen ze scholen afgaan op zoek naar een plekje voor komend jaar.

Voorheen werd de Cito-toets afgenomen in februari en kwamen de adviezen rond maart. De Cito-toets kon destijds nog een verschil maken. Maar dat was zeldzaam. Doorgaans waren er al voorlopige adviezen, dus zonder Cito-score, en daar werd zelden van afgeweken.

Maar met de nieuwe Cito-toets en de adviezen is het mogelijk om hoger te scoren dan het schooladvies. Middelbare scholen kunnen in dat geval besluiten om het advies van de basisschool naast zich neer te leggen (vaak gaat dat wel in overleg met diezelfde basisschool) en een kind hoger te plaatsen. Casus: Pieter krijgt advies vmbo, maar scoort duidelijk havo op de Cito eindtoets. Zijn ouders en Pieter willen dat Pieter havo gaat doen. In overleg met de middelbare school wordt Pieter van de vmbo-klas, waar hij al was ingedeeld, naar de havo klas gestuurd.

De leerkrachten van de basisschool worden doorgaans wel benaderd door het voortgezet onderwijs wanneer er een verzoek wordt ingediend om hoger geplaatst te worden. Er zullen dan gesprekken plaatsvinden, waarin de partijen een en ander met elkaar afstemmen. Houd er rekening mee dat het advies van de basisschool gebaseerd is op acht jaar onderwijs door mensen die de leerling van begin tot eind hebben gevolgd. Een Cito-uitslag kan een momentopname zijn. Het is voor geen enkel kind leuk om eerst overgeplaatst te worden naar een hoger niveau en het daar vervolgens heel moeilijk te krijgen.

 

Voorbereiding en oefenen voor de Cito eindtoets

Een goede voorbereiding op de Cito eindtoets kan al veel stress en werk schelen. U kunt de Cito oefenen met uw kind door goed oefenmateriaal aan te schaffen. Op internet is veel materiaal te vinden, maar het is aan te bevelen om op zoek te gaan naar boekjes die de Eindtoets zoveel mogelijk benaderen.

Door te oefenen krijgt een kind een beeld van wat er op de Cito aan bod komt, weet u als ouder ook wat uw kind mee gaat krijgen de komende periode en kunt u dus heel goed voorbereiden. Let er bij het oefenen wel op dat u uw kind niet overvraagt. Teveel oefenen kan een averechts effect hebben, evenals oefenen wanneer dit tegen de zin van het kind is. Maak hier dan ook duidelijke afspraken over, zodat u weet wat u van uw kind kunt verwachten.

Succes met de Cito toets

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *